Układ za układem

Kiedyś przepisy zabraniały przedsiębiorcom zbyt częstego restrukturyzowania swoich długów. Dawny art. 492 ust. 3 pkt. 2) prawa upadłościowego i naprawczego zakazywał prowadzenia postępowania, jeżeli od wykonania układu nie upłynęło 5 lat. Obecnie obowiązujące prawo restrukturyzacyjne nie przewiduje takiego zakazu. Przepisy przewidują jednak, że kolejną restrukturyzację można przeprowadzić już po zakończeniu poprzedniej.  Art. 191 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego umożliwia wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego jak tylko wcześniejsze postępowanie restrukturyzacyjne zostało zakończone lub prawomocnie umorzone. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego następuje z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Ponieważ po prawomocnym zatwierdzeniu układu następuje jego wykonanie, np. poprzez spłatę rat układowych w kolejnych latach, można rozpocząć kolejną restrukturyzację w trakcie wykonywania poprzedniej. Trzeba w takim wypadku uważać, żeby dwoma układami nie objąć tego samego zobowiązania – co jest zabronione. Oczywiście wykonanie w całości poprzedniego układu umożliwi zawarcie kolejnego ale może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie albo uchylenie poprzedniego układu albo też restrukturyzację zobowiązań na podstawie układu częściowego jeżeli kryteria wyodrębnienia wierzytelności w nowym układzie nie spowodują objęcia nim starych zobowiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *